cos alfa=2/3. wowczas bok ab trojkata abc ma dlugosc

Podobne podstrony
 
Trójkąt abc ma obwód 33 a jego pole wynosi 18 cm kwadratowych. Oblicz obwód trójkąta a1b1c1. Czy istnieje tangens alfa, gdy cos alfa= 1/2 a sin alfa= 2/3? Najlepiej jest narysować sobie trójkąty abc i a' b' c' na jednym rysunku i. Dopiero nastepnego dnia przypomnial mi sie wzor p= 0. 5* a* b* sinkat ab. Trójkąt prostokątny ma dwa równe boki (długość i wysokość) wynoszące 0, 66m. Ustalamy wówczas nowe proporcje takiego trójkącika, korzystając z funkcji cos (atg.

 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates